Historia

Nevan historia on yhteneväinen sisarrotu siperiankissan historian kanssa. Tämä pörröturkkinen kissa on ollut Venäjällä läsnä "aina"; kodeissa, kaduilla, kissa on mainittu usein venäläisissä saduissa ja lasten kirjoissa. Siperiankissa on mainittu myös Harrison Wierin kirjoittamassa kirjassa "Our Cats and All About Them", kirja on julkaistu vuonna 1889.

Siperiankissan järjestelmällisemmän jalostustyön katsotaan alkaneen vasta 1980-luvulla. Rodun kantakissoiksi haalittiin Moskovan ja Pietarin kaduilta, sekä ympäri Venäjän maaseuduilta vahvimmat ja upeimmat yksilöt. Venäjän ankarien talvien seurauksena kehittyi valpas, vahva, massiivinen ja paksuturkkinen kissarotu - venäläisten suuri ylpeys. Rodun standardille oli mallina kaksi kissaa, joista tuli myös rotuun kantaisät; siperiankissa Roman ja neva masquerade Mars.

Eri kattojärjestöt hyväksyivät siperiankissan eri tahtiin:

  • WCF (World Cat Federation) 1991-1994
  • TICA (The International Cat Association) 1992-1996
  • CFA (Cat Fanciers Association) 2000-2006

Järjestöt hyväksyivät siperiankissan sisällyttäen standardiin myös naamiovärit; näissä järjestöissä neva masquerade on naamioväritteinen siperiankissa.

FIFé (Fédération Internationale Féline) hyväksyi ainoana kattojärjestönä vain traditionaalisen väriset siperiankissat vuonna 1998, jättäen naamiovärit hyväksymättä. Ne erotettiin sisarrotu neva masqueradeksi, joka hyväksyttiin alustavasti 1.1.2009, lopullisesti vuonna 2010. Siperiankissalla ja nevalla on kaikissa kattojärjestöissä sama rotustandardi, ainoana erona on turkin ja silmien väritys.

Suomeen ensimmäiset nevat saatiin, kun kaksi traditionaalisen väristä siperiankissaa osoittautuikin naamiokantajiksi ja pentueeseen syntyi nevapentuja. Tämä tapahtui jo 2000-luvun alkupuolella, jolloin neva ei ollut vielä hyväksytty rotu FIFéssä. Ensimmäiset nevat tuotiin Suomeen Venäjältä vuonna 2007.

Tunnetuin neva Suomessa lienee presidentti Tarja Halosen keväällä 2013 lahjaksi saama Meggi.

Alhaalla kuvia kissoista, jotka löytyvät useimpien nevojen sukutaulusta. Kuvien oikeudet ovat kuvien ottajilla!