Kasvatus

Päämääränä tulee ensisijaisesti olla terveiden kissojen kasvattaminen, kasvatuksella tavoitellaan laadun parantamista valinnan keinoin ja hyvien ominaisuuksien ylläpitämistä. Jalostukseen valikoituvat yksilöt tulee olla rotumääritelmän mukaisia hyväluonteisia rotunsa edustajia. Rodun monimuotoisuudesta ja geenipoolista huolehtiminen kuuluu jokaiselle kasvattajalle !  Jokaisen pentueen tulisi olla tarkkaan harkittu. Kasvattaja on perillä jalostukseen valittujen yksilöiden sukutauluista ja hän on perehtynyt rotuun ja rodun historiaan pystyäkseen asettamaan itselleen tavoiteet mihin kasvatustyössä hänen tulisi pyrkiä. Verkostoituminen muihin kasvattajiin ja kissanäyttelyt edesauttavat omaa kasvatustoimintaa. 

Yhdistyksemme kasvattajalla on voimassaoleva kasvattajasopimus Suomen Kissaliiton kanssa ja heidän tulee sitoutua noudattamaan Suomen Kissaliiton ja kattojärjestö FIFén sääntöjä. Kasvattaja on kiinnostunut rodun terveydestä ja kasvatukseen käytettävien kissojen tulee olla FeLV- ja FIV-testattuja ja negatiivisiksi todettuja. Yhdistys suosittaa HCM sydänultrausta ja PKD munuaisultraamista kaikilta jalostuskissoilta. Kasvatuskissoilta tulee myös testata veriryhmä, nevoilla esiintyy jonkin verran B-veriryhmää. Kollinomistajalla tulee olla voimassa oleva siitosuroksen sopimus. 

Kissanpentujen kasvattaminen vaatii tietoa, taitoa, runsaasti aikaa ja tunnollisuutta. Kasvattajan ja kollinomistajan on hyvä tuntea eläinsuojelusäädökset ja toiminnallaan edistää yleisesti kissojen arvostusta ja hyvinvointia.

Älä tue paperittomien pentujen tehtailua!

Rotukissalla on aina rekisterikirja, siitä näkyy kissan sukupuu - ilman papereita ei voi koskaan tietää mitä kissan taustalla on.

Suomen Kissaliitossa vuonna 2021 rotukissan rekisterikirja maksaa  vain 30 euroa - hinnan vuoksi kukaan kasvattaja ei siis jätä pentujaan rekisteröimättä. Valitettavan usein rekisteröimättömien pentujen taustalla on voiton tavoittelu. Eikä vanhemmille tehdä tällöin tarpeellisia ja joissakin roduissa pakollisia terveystestejä. Tällöin myös rokotukset ja  mahdolliset loishäädöt voivat unohtua, puhumattakaan emon ja pentujen hyvästä hoidosta sekä ruokinnasta.

Kaikki tämä vaikuttaa myös pentujen terveyteen ja hyvinvointiin!

Ethän kannata toiminnallasi pentutehtailua ja tue eläinten pitämistä sellaisissa oloissa, joissa ei piitata eläinten hyvinvoinnista ja lisätään eläinten turhaa kärsimystä myyjän tavoitellessa taloudellisia etuja!