Kasvatuksen tavoiteohjelma

Suomen Kissaliiton aloitteesta kaikille rotuyhdistyksille on esitetty pyyntö toteuttaa jokaiselle rodulle kasvatuksen tavoiteohjelma, KTO.

Suomen Kissaliiton jäsenyhdistyksinä rotua neva masquerade ja sisarrotua siperiankissa edustavat kolmen rotuyhdistystä: Suomen Neva Masquerade Kissat ry, Suomen Siperiankissan Ystävät ry, Suomen Siperiankissat ry. Näiden kolmen yhdistyksen edustajien kesken olemme laatineet rodun kasvatuksen tavoiteohjelman. 

Tavoiteohjelmamme hyväksyttiin Suomen Kissaliitossa 29.11.2022.

Kasvatuksen tavoiteohjelman merkitys ja toteutus

Kasvatuksen tavoiteohjelma on tietopaketti rodun historiasta, rodun kehityksestä Suomessa, ominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta, sen standardista, ja se sisältää rotuyhdistyksien yhteisesti esitetyt tavoitteet, sekä suositukset jalostuskissoille esimerkiksi terveystestien ja enimmäisjälkeläismäärien suhteen.

KTO on hyödyksi kaikille, jotka haluavat tutustua rotuun. Ohjelmassa esitetyt tiedot ja ohjeet on kasvattajien jalostusvalintojen avuksi.

Myös pennun hankintaa suunnitteleva saa paljon hyödyllistä tietoa rodusta.


KTO vastaava Marjut Blomqvist

Suomen Neva Masquerade Kissat ry 


Kasvatuksen tavoiteohjelma: 

https://www.kissaliitto.fi/wpolku/media/2023/03/KTO_SIBNEM_04122022.pdf